Happy Kids - Arrezina (2024)

HAPPY KIDS

Stop met opvoeden, start met spaceholden!

Met deze kit laat jij moeilijk en ingewikkeld gedrag van je kinderen moeiteloos los en kun jij soul aligned intenties zetten waar ze wél op reageren, waardoor er voor je ogen gebeurt wat jij wilt zonder regels, drama, straffen en stemverheffing!

JIJ BLIJ, KINDEREN BLIJ! RUST IN DE TENT!

Of 77,- ipv 111,- (3 termijnen)

Deze mamma komt erachter dat zij de zwemangst van haar zoontje kan loslaten!!

Happy Kids - Arrezina (1)

En niet alleen het gedrag van je kind, maar ook het gedrag van een ander ten opzichte van je kind!!!! Kijk maar wat deze mamma meemaakt dankzij een HAPPY KIDS release!

Happy Kids - Arrezina (2)

De kinderen van deze mamma komen voor het eerst sinds jaren ontspannen en vrolijk thuis nadat ze bij haar ex zijn geweest. Eén HAPPY KIDS release is soms alles wat er nodig is!

Happy Kids - Arrezina (3)

Happy Kids - Arrezina (4)

We willen allemaal het beste voor onze kids! Jij ook, dat weet ik zeker.

Je wilt dat ze gezond en gelukkig zijn en je snapt dat jij daar een hele belangrijke rol in speelt. En dus wil je de best mogelijke moeder of vader zijn!

Maar wat maakt nou een echt goede moeder of vader? Wanneer doe je het goed?

Die kids zorgen voor genoeg uitdagende momenten waarin je je afvraagt: “Wat is nu wijsheid?” “Hoe moet ik hier nou weer op reageren? Hoe ga ik hiermee om?”

Je weet dat je op z’n minst geduldig en positief moet blijven, maar dat lukt niet altijd want die kids triggeren je behoorlijk en dan schiet je in oude patronen en reageer je compleet verkeerd terwijl je dat echt niet wilde…

Ik weet nog dat ik vroeger weleens tegen mijn man zei:Het is best wel gek als je erover nadenkt: Voor alles in dit leven krijg je een handleiding behalve bij het allerbelangrijkste, het ouderschap…

Tot ik op een dag die handleiding ontdekte!

Ik heb de handleiding voor moeiteloos, licht en intuïtief opvoeden ontdekt! Ik heb ontdekt hoe je vanuit je intentiekracht elk moeilijk en ingewikkeld gedrag van je kind loslaat!

Ik heb de handleiding naar een gezellig en licht gezinsleven ontdekt, waarbinnen die kids opgroeien tot krachtige manifestators!

En dit is het geheim…

De wet van de aantrekkingskracht..! Yes! Alles waar je naar verlangt binnen het opvoeden kun jij simpelweg manifesteren!

En als je nu denkt: “Oh wauw! Eigenlijk zo logisch, maar uhm… HOE DAN..?

Dat antwoord vind je in HAPPY KID!

Want let op, dit is wat je leert én ook echt helemaal zelf kunt na HAPPY KIDS:

 • Hoe je in elk moment de spaceholder blijft voor het gedrag en de emoties van je kind in plaats van dat je getriggerd wordt door je eigen trauma’s, overtuigingen en onzekerheden en dus compleet verkeerd reageert.
 • Hoe je opvoedt vanuit je intuïtie in plaats van uit de geconditioneerde mind, oude trauma’s en patronen, en collectieve belemmerende overtuigingen waardoor je te vaak uit je slof schiet.
 • Hoe je haarfijn aanvoelt wanneer je bijstuurt en wanneer je loslaat en vooral ook: HOE je bijstuurt! (Met je intentie in plaats van controle uitoefenen!)
 • Hoe je een diepe wederzijdse vertrouwensrelatie hebt met je kind zodat er altijd verbinding is! (Ook met je puber!!)
 • Hoe je het voor elkaar krijgt dat je kind respect voor je heeft waardoor hij je in vertrouwen volgt (moeiteloos doet wat je zegt dus). En ja, ook als het pubers zijn!!!
 • Wat je nu nog doet waardoor je vervelend gedrag van je kind zelf vasthoudt in plaats van loslaat…
 • Hoe je vervelend gedrag van je kind moeiteloos met je intentiekracht loslaat in plaats van probeert te veranderen met regels en controle (Heeft dat geholpen? Nee toch..? Het werkt gewoon anders!)
 • Hoe je je kind helpt om krachtige intuïtieve beslissingen te nemen in het leven in plaats van zich afhankelijk te maken van autoriteiten.
 • Hoe je je kind helpt om zich te ontwikkelen tot krachtige manifestors die het volwassen leven instappen met de kwaliteiten die nodig zijn om een droomleven te creëren voor zichzelf!

En dit is allemaal NIET meer moeilijk en zwaar als je de wet van de aantrekkingskracht je laat helpen!

HAPPY KIDS

5 heldere, behapbare en krachtige lessen van maximaal 30 minuten en een pakketje met 5 manifestatie-releases die van jou een magische spaceholder maken zodat je kind opgroeit tot een zelfstandige, krachtige, gelukkige en gezonde manifestator!

Happy Kids - Arrezina (5)

Happy Kids - Arrezina (6)

Brace yourself voor magic, want dit kan er zomaar gebeuren na één enkele release:

Je kinderen komen vrolijk en ontspannen thuis als ze bij je ex zijn geweest (in plaats van dat het dagen duurt voordat ze weer een beetje ontstresst en geland zijn…)

Happy Kids - Arrezina (7)

Je kids voelen weer het vertrouwen om in hun eigen bedje de hele nacht lekker te slapen (waardoor jij geen gebroken nachten meer hebt).

Happy Kids - Arrezina (8)

De driftbuien van je kleuter verdwijnen.

Happy Kids - Arrezina (9)

Je pubers gaan uit zichzelf aan hun huiswerk en zijn verder gewoon gezellig en toegankelijk.

Happy Kids - Arrezina (10)

⁠Je kids stoppen met ‘slechte’ gewoontes op hun eigen moment en jij voelt daar vertrouwen in.

Happy Kids - Arrezina (11)

Als je ongesteld bent, zijn je kinderen extra lief, rustig en zorgzaam voor je (in plaats van dat je op je tandvlees loopt en ze vervelender zijn dan ooit).

Je verbaast je over hoe moeiteloos je kind reageert op jouw intenties en gewoon lekker meebeweegt met jou. Die regels waar ze zich toch niet aan hielden en de frustraties van niet luisteren vallen uit het gezinsleven weg!

Happy Kids - Arrezina (12)

Happy Kids - Arrezina (13)

Met andere woorden, na HAPPY KIDS ben jij van al je opvoedvragen en frustraties definitief af:

 • Driftbui van je peuter die jouw emoties triggert waardoor je in de automatische piloot schiet en compleet verkeerd reageert (met alle schuldgevoelens van dien…).
 • Het gevoel van altijd wel ergens tekort te schieten: of op je werk, of in het gezin, of binnen je huwelijk…
 • Kinderen die maar niet uit zichzelf aan hun huiswerk willen beginnen, waardoor er veel strijd en stress is in de avonden terwijl jij eigenlijk doodmoe bent en gewoon rust wil!
 • Kinderen die zich niet aan afspraken houden of nooit eens uit zichzelf meehelpen in het huishouden (je moet het altijd honderd keer vragen en dan doen ze het nog niet eigenlijk…).
 • Een chagrijnige puber in huis die met een ongeïnteresseerde blik en houding uren achtereen op TikTok zit te hangen en waarbij al je pogingen om contact te maken uitmonden in een grauw en een snauw…
 • Dat zware gevoel van alleenstaand ouder zijn, waar het na een dag hard werken soms gewoon te veel voelt om alles alleen te doen.
 • Frustratie rondom co-ouderschap. Die ex die het maar niet doet zoals jij het wilt…
 • Je twijfel en onzekerheid over je puber die lekker aan het experimenteren is (en dat snap je best, deed je zelf vroeger ook tenslotte), maar waar ligt de grens tussen vrijheid en grenzen leggen? Wat is wijsheid?
 • Een kind dat alleen luistert als jij je stem verheft. (Zo’n sfeerverpester is dat…!)

Yes, ik beloof je, hier BEN je na HAPPY KIDS allemaal vanaf!

Want nu even het eerlijke verhaal… Jij bent zelf degene die (natuurlijk helemaal onbedoeld):

 • Al deze vervelende momenten en situaties in het opvoeden aantrekt en in stand houdt, terwijl je het ook kunt loslaten en je intentiekracht kunt gebruiken om ontspannen, gezellige en lichte opvoedjaren te beleven met elkaar…
 • Dingen doet en gelooft waardoor het opvoeden voelt als politieagent spelen, terwijl je ook een spaceholder kunt zijn die zijn/haar intentiekracht gebruikt en waar je kind zoveel respect voor heeft dat het jou loyaal en in vertrouwen volgt!
 • De autonomie, de intuïtie én de manifestatiekracht van je kinderen saboteert, terwijl juist DAT is wat je kind in zijn volwassen leven nodig heeft!! Bovendien zorgt dit in de opvoedjaren zelf voor veel onnodige frustratie tussen jou en je kind.

Nogmaals, dat doe je niet bewust en je kunt niet weten wat je niet weet! Dus ik ben hier niet om je nog meer schuldgevoelens te geven, maar wel om je de oplossing in handen te leggen, namelijk:

Stop met opvoeden en start met spaceholden!!!

En dat is precies wat jij na HAPPY KIDS kunt!

Happy Kids - Arrezina (14)

HAPPY KIDS gaat jou de tools geven om de belangrijkste rol in je leven vol lichtheid, plezier en in diepe verbinding met jezelf en je kinderen succesvol te volbrengen.

HAPPY KIDS gaat jou de mama of papa maken die je bedoeld was!

Waar je kinderen diep respect voor hebben en waar ze zich veilig voelen, zodat ze kunnen opgroeien tot krachtige volwassenen die weten wat ze hier op aarde komen doen, die durven gaan voor hun grootste dromen, vol vertrouwen omdat jij de spaceholder was die ze nodig hadden!

En als het eenmaal zover is en je hebt ze losgelaten in die wijde wereld, en je kijkt naar het leven dat ze voor zichzelf aan het manifesteren zijn, dan kijk jij met een dankbare glimlach terug op die mooie jaren dat je hun spaceholder mocht zijn.

Wat zal jij trots zijn op hen… en op jezelf. En terecht!

Happy Kids - Arrezina (15)

Happy Kids - Arrezina (16)

Happy Kids - Arrezina (17)

Happy Kids - Arrezina (18)

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud van onze website persoonlijker te maken en ons webverkeer te analyseren. Is dat oké voor jou?

Happy Kids - Arrezina (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated:

Views: 6629

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.